ساخت ویلا

امروزه نیاز کاربران به فضاهایی به دور از شلوغی و هم همه و فرار از آپارتمان نشینی با محدودیت ها و قوانین سخت آن به شدت افزایش پیدا کرده و نیاز به آرامش در مردم بیشتر و بیشتر شده همین امر موجب گشته تا اکثریت مردم همچون ایام قدیم به خانه های ویلایی بیشتر روی آورده و به سبب آن از مهاجرت از شهرهای شلوغ و پر جمعتی مثل تهران اصفهان مشهد و…. به شهرهای شمالی و شهرستان هایی با آب و هوای تمیز تر و بکرتر نیز افزایش پیدا کرده است.
در ساخت ویلا به مسائل مهمی باید توجه داشت که از جمله ی آن میتوان به باز بودن چهار طرف آن ،نورگیری عالی و خوب ،منطقه ی آب و هوایی بکر، امنیت و محوطه سازی آن اشاره کرد.

پروژه ی ساخت ویلایی کردان

پروژه ی ساخت ویلایی هشتگرد

پروژه ی درحال ساخت ویلایی دماوند